Workshops – VTTL

Van (beeld)Taal Tot Leren slaat een brug tussen het onderwijs en de logopedie. In al de cursussen staat multi-sensorieel werken centraal. Denk daarbij aan: beeld, klank, emotie, betekenisgeving, creativiteit, inleving, beweging enz. 

Planning: in de maak!